Het bos van Anno » Intimiteit en Seksualiteit in een liefdesrelatie

Intimiteit en seksualiteit in een liefdesrelatie

Intimiteit en seksualiteit worden nogal eens met elkaar verward, terwijl het toch twee verschillende dingen zijn. Intimiteit en seksualiteit zijn de twee diepste vormen van verbondenheid die tussen twee personen mogelijk zijn. Intimiteit en seksualiteit liggen in elkaars verlengde, zijn complementair aan elkaar en voor een gedeelte inwisselbaar.


De mens is in eerste aanleg een fysiek wezen, een dier. Al het andere, in het bijzonder de cognitie en ratio, ontwikkelde zich pas veel later. Verbondenheid is daarom in beginsel altijd fysieke verbondenheid. Intimiteit en seksualiteit zijn in de basis fysieke fenomenen. Denk aan een nest jonge katten, een warme massa lijven of aan honden en apen die elkaar ongegeneerd bespringen.

 

 

Dat intimiteit en seksualiteit in de kern fysiek zijn, kun je goed zien bij natuurvolkeren. In hoe deze mensen met elkaar omgaan zonder tussenkomst van internet en strakke pakken. Hoe natuurlijk en warm het daar aanvoelt om bij elkaar te zijn en elkaar als vanzelfsprekend veel aan te raken. Hoe fysiek de intimiteit is die daar tussen personen gestalte krijgt, net als de seksualiteit. Hoever wij hier in het Westen zijn afgeraakt van onszelf.

 

 

Relaties waarin het fysieke element ontbreekt, zoals relaties op afstand, en platonische en intellectuele relaties, kunnen een diepe geestelijke intimiteit bevatten, maar ontwikkelen zich alleen op dat vlak. Hoe mooi dat ook kan zijn, er ontbreekt een stukje. De fysieke mens-zijn komt aanraking tekort. Dat merk je na een tijdje. De relatie heeft het nodig om zich dan te verdiepen. Je zoekt elkaar op en probeert de afstand te verkleinen. Gebeurt dat niet, dan moet je dat aspect missen en kun je je relatie op afstand niet verder verdiepen. Vaak kom je dan voor de keuze te staan de relatie aan de oppervlakte te (be)houden, te beëindigen of te kiezen om elkaar ook fysiek te ontmoeten en omarmen.

 

Intimiteit is dat je ten diepste weet en voelt dat er op gevoelsniveau een verbinding tussen jou en je partner is. Een verbinding waarbinnen volledig vertrouwen is zodat je zonder reserves kunt zijn en je volledig aan de ander durft over te geven.

Intimiteit is de gezamenlijke privé-ruimte van partners waarin beiden zich kwetsbaar naar elkaar opstellen en waar voldoende ruimte is om alles met elkaar te delen. In het intiem worden met elkaar vind je elkaar en leer je elkaar werkelijk kennen. Liefdespartners durven blind op elkaar te vertrouwen.
Gewoon naast elkaar op de bank zitten. Ontspannen praten over wat jullie bezighoudt. Hand in hand over straat lopen. Bij de ander op schoot zitten. Elkaar knuffelen. Hartstocht. In de intimiteit kan, als beiden daar open voor staan, de seksualiteit voorzichtig gestalte krijgen, maar dat hoeft niet.

 

Voorbij de intimiteit komen we bij de sensualiteit, geilheid en lust. Het zijn voorstadia van de seksualiteit, waarbij de intimiteit is overgegaan in verlangen naar meer. Sensualiteit is dat we aan de ander merken dat er potentieel seks mogelijk is. De zinnelijkheid straalt er vanaf. Het hoeft niet nu te zijn en het zal misschien nooit gebeuren, maar de belofte is er, en jij interpreteert het zo, en dat mag. De lichamelijke component ervan is zo hoog dat we het gelijk herkennen als het er is. De vrouw die in de slaapkamer langzaam, knoopje voor knoopje, haar bloes losknoopt, en dan haar bh-bandje. De stoere man die met ontbloot bovenlijf broeierig kijkend over het strand loopt. Lichaamsspanning, een blik, een gebaar, een geur. De uitnodiging tot.


Geilheid en lust gaan een stap verder dan sensualiteit. De behoefte aan seks wordt openlijk geactiveerd. Geilheid is dat verlangen naar intimiteit met een ander wat de seks een kans geeft. Het is het glijmiddel, als het ware, wat alle mogelijke barrières slecht en het beest in ons ruim baan geeft.
Kijk naar hoe paren samen kunnen dansen, hoe hun lijven elkaar raken, de beloftes die daarin schuilen voor wie het wil zien.

 

Vanuit het seksuele gezien is houden van elkaar de dierlijke, hartstochtelijke en lustopwekkende spanning die in de relatie bestaat en die haar ontlading vindt in het hebben van seks met elkaar. Deze kant houdt vooral verband met hoe je de ander vindt voelen, klinken, ruiken en er uitzien. Het is pure lichamelijkheid, hartstocht, zinnelijkheid en geilheid. De meest basale kant van houden van elkaar, met als oorspronkelijke doel de conceptie van nieuw leven mogelijk te maken.
Ook bij de seksualiteit kunnen we verschillende vormen onderscheiden. Het elkaar aanraken, bevredigen. De lieve tedere seks en de keiharde agressieve seks, porno, puur gericht op klaarkomen. De ratio is volkomen weg, en dat moet ook. Er zijn enkel nog maar lijven en driften die moeten worden uitgeleefd. 

 

Vrouwen kennen en snappen het verschil tussen intimiteit en seksualiteit meestal goed, mannen hebben daar vaak wat meer moeite mee. Veel mannen onder de veertig zien intimiteit en seksualiteit als gelijk aan elkaar, beide betekenen zoiets als seks hebben met elkaar dat bij voorkeur eindigt met een orgasme.
De man focust op klaarkomen en stemt al zijn handelingen daarop af. Door zo bezig te zijn en door klaar te komen waar zijn vrouw bij is, weet hij dat hij van haar houdt; zij helpt hem immers bij het klaarkomen terwijl hij mag genieten waar zij bij is. Voor de vrouw is de seks de overtreffende trap van de gevoelde intimiteit en verbinding: door op het meeste intieme niveau met elkaar te verkeren, wordt de verbinding bevestigd en bekrachtigd. Klaarkomen is daarbij de bekroning van de diepgevoelde verbinding.

 

Onder invloed van jezelf open stellen, kwetsbaar opstellen en een diepgevoeld contact maken, transcenderen intimiteit en seksualiteit tot het samen een-zijn. Transcenderen betekent dat de gevoelde verbondenheid in het fysieke een hogere kwaliteit krijgt. Het fysieke overstijgt zichzelf en wordt een-zijn. Deze eenheid omvat het lichamelijke, dierlijke, het menselijke, emotionele en, bij mensen die daarvoor open staan, het spirituele. Wanneer liefdespartners zich regelmatig een-voelen, gaat een relatie over van een vrijblijvende naar een meer permanente. Niet omdat dat moet volgens maatschappelijke regels, maar omdat hun liefde steeds opnieuw wordt bekrachtigd op alle niveaus. 

 

Hiervoor moeten alle vormen van intimiteit en seksualiteit, inclusief de sensualiteit en geilheid, in een liefdesrelatie een plek krijgen. Alleen dan zal er binnen de relatie sprake zijn van een diepgevoelde verbondenheid op zowel intiem als seksueel niveau. Je ziet, voelt en ervaart elkaar in je onopgepoetste staat van lichamelijkheid en rauw verlangen. Je herkent het goddelijke in de ander, maar ook de menselijke kwetsbaarheid van elkaars behoefte aan fysieke bevrediging en nabijheid.

 

Als er ruimte is voor alles-wat-je-bent, engel, mens, beest, dan is je eenheid volledig. Dan omvat je liefde voor elkaar elk aspect van je mens-zijn. Je hoeft niets meer achter te houden om 'beschaafd' te lijken, of perfect. Je geeft je over aan de ander in je totaliteit, je lagere en je hogere zelf. En je ontvangt de ander volledig, met huid en haar, van binnen en van buiten. Je houdt van alles van de ander en voelt je tot in de puntjes geliefd. Je bent niet meer los, hebt geen reserves meer. Je geeft en ontvangt elkaar tot in de puntjes van je tenen en je kruin. Je wordt één mens.